Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer här

Har du något förbjudet som simmar eller växer i din trädgårdsdamm?

2017-04-07 16:30 - 17:00

Lokal Pelargonscenen C01:04

Lär dig mer om invasiva, främmande arter som inte hör hemma i vår natur, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.